Textilt

Här använder jag flera olika tekniker för att arbeta fram olika sorters produkter.

Lappteknik 

 

 

 

Applikation